شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگرما

خلاقیت و نوآوری در صنعت بیمه

آتیه نگر ما ! امنیت آتیه خانواده و اجتماع!

خدمات

شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه نگر ما از جمله شرکت‌های هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان وابسته به صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت، مجوز فعالیت‌های بیمه‌ای خود را در سال 1391 از بیمه مرکزی اخذ نموده است و یکی از نمایندگان اصلی شرکت بیمه ما (وابسته به بانک ملت) می‌باشد.

قراردادها

قرارداد‌های مختلفی توسط این شرکت منعقد گردیده که مهم‌ترین آنها عبارتند از :

 • قرارداد بیمه عمر و حوادث گروهی
 • همسر و فرزندان کارکنان بانک ملت
 • قرارداد بیمه خودرو کارکنان و اقربای درجه اول و دوم ایشان- با تخفیفات حداکثر 30%بیمه‌نامه ثالث و حداکثر 70% بیمه‌نامه بدنه
 • قرارداد بیمه عمر مانده بدهکار کارکنان بانک ملت
 • قرارداد بیمه درمان تکمیلی گروهی کارکنان بانک ملت
 • انواع بیمه

  این شرکت قادر به ارائه کلیه محصولات بیمه‌ای قابل ارائه در صنعت بیمه کشور با قیمت‌ها و پوشش‌های مناسب است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • انواع بیمه‌نامه‌های اموال
 • انواع بیمه‌نامه‌های اشخاص
 • انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت و مهندسی
 • آدرس دفتر مرکزی

  تهران خیابان مفتح شمالی ، خیابان شهید نقدی ، پلاک 36 ،طبقه 5

  تلفن های تماس هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان : 88506155

  کد پستی مدیریت سرمایه آتیه خواهان 1587996111