آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان
آتیه خواهان

خبر ها

مزایده عمومی شماره 1402/01

مزایده عمومی شماره 1402/01

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را با وضعیت موجود و تخلیه با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی شماره 01/1402 به فروش برساند.

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه...

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت ، اعضاء هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای ...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان ...

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه انسانی آن بانک ، اعضای هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، معاونین مدیر عامل این شرکت و مدیر...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه ...

مزایده عمومی شماره 1402/01

مزایده عمومی شماره 1402/01

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را با وضعیت موجود و تخلیه با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی شماره 01/1402 به فروش برساند.

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه...

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت ، اعضاء هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای ...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان ...

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه انسانی آن بانک ، اعضای هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، معاونین مدیر عامل این شرکت و مدیر...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه ...

مزایده عمومی شماره 1402/01

مزایده عمومی شماره 1402/01

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را با وضعیت موجود و تخلیه با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی شماره 01/1402 به فروش برساند.

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان به نمایندگی از هلدینگ مدیریت سرمایه آتیه خواهان در نظر دارد املاک مشروحه...

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

معرفی مدیر عامل جدید شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت ، اعضاء هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای ...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، اعضای هیات امنای صندوق تامین آتیه کارکنان ...

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

جلسه تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه انسانی آن بانک ، اعضای هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه آتیه خواهان ، معاونین مدیر عامل این شرکت و مدیر...

در جلسه ای با حضور نصر اصفهانی رئیس هیات مدیره بانک ملت ، محسن مقدسی معاون مدیر عامل در امور سرمایه ...

آرشیو خبر ها

شرکت های تابعه

شرکت هتل بین الملل جهان آتیه

شرکت هتل بین الملل جهان آتیه

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان

شرکت آرمان سازه آتیه خواهان

شرکت واسپاری آتی نگر افام

شرکت واسپاری آتی نگر افام

شرکت خدمات نیرو تامین آتیه خواهان

شرکت خدمات نیرو تامین آتیه خواهان

شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما

شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما

ماموریت شرکت ما

شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به عنوان بازوی اجرائی صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت ماموریت دارد با خلق ارزش و سودآوری به منظور افزایش منافع سهامداران شرکت از طریق سرمایه گذاری های مستقیم و با واسطه، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه های متنوع در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران اهتمام ورزد.

درباره ما


تاریخچه و ماموریت شرکت همکاری با ما

آدرس مجموعه


تهران،بلوارآفریقا،پایین تر از چهارراه جهان کودک،نبش خ بیست و سوم گاندی،پلاک دوم،طبقه ششم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان می‌باشد